Az Egyenlő Bánásmód Hatóság arculatának megtervezénél elsődleges szempont volt, hogy az új arculat és a logó felhívja a figyelmet és kommunikálja a szervezet célját, alapértékeit. Az "egyenlő" szó ékezetes karakterét - a magyar nyelvben egyedülálló - hosszú Ő betűt annak origójából indítva, 90 fokkal elforgatva egyenlőség jellé alakítottam. A szó leghangsúlyosabb elemét képező betű hiányzó elemét keresve vezeti a szemet az egyenlőség jelre. A két fázisban végbemenő értelmezési folyamat segíti a logotípia és a hozzá tartozó  "brand" rögzülését, beépülését a szem-lélőben. Kreatív felületeken a transzformált Ő betű önmagában jelként is használható és mint személyes névmás értelmezhető, mely egyfajta önreflexiót hoz létre felület és ember között.

While redesigning the visual identity and logo of Egyenlő Bánásmód Hatóság (Equal Treatment Authority), the main goal was to communicate the organization's purpose and values, and to attract attention. The accent of the character "Ő"  - unique to the Hungarian language - was rotated in a 90° angle to form an equal sign. The eye is drawn to the equal sign, while looking for the missing character of the familiar word, thus making the understanding a two-step process, which helps the viewer to remember the brand. The rotated "Ő" can be used alone on creative platforms, as it can be interpreted as a unisex personal pronoun, which creates a sort of self-reflection between the person and the interface.